LỄ BẾ GIẢNG NĂM HỌC 2016 – 2017

Tháng Năm 28, 2017 5:50 chiều

DIỄN VĂN LỄ BẾ GIẢNG NĂM HỌC 2016 – 2017

Năm học 2016 – 2017 mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và Ban đại diện cha mẹ học sinh, nhất là sự nỗ lực không ngừng của cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng với sự tích cực học tập rèn luyện của toàn thể các em học sinh,Trường tiểu học thị trấn Chợ Rã I đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch, nhiệm vụ năm học với những kết quả tốt đẹp.

* Năm học 2016 – 2017 toàn trường có 211 em.Trong đó:

Khối lớp 1: 41 em

Khối lớp 2: 49 em

Khối lớp 3: 50 em

Khối lớp 4: 38 em

Khối lớp 5: 33 em

* Về đội ngũ CB,GV, nhân viên: Năm học 2016  – 2017 Trường được biên chế giao 21đ/c trong đó CBQL 02 đ/c, GV 16 đ/c, NV 3 đ/c;  100% CB,GV,NV có trình độ chuẩn trở lên, trong đó tỷ lệ trên chuẩn chiếm trên 95,2%; trường có chi bộ độc lập với 14 đảng viên.

1.Về  thuận lợi:

Năm học 2016 – 2017 trường TH thị trấn Chợ Rã I tiếp tục phát huy truyền thống thi đua dạy tốt, học tốt của đơn vị. Nhà trường có một đội ngũ CB,GV,NV luôn đoàn kết nhất trí dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo  của chi bộ Đảng luôn đạt trong sạch vững mạnh nhiều năm liền; Nhà trường đã làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường, nâng cao ý thức chính trị đạo đức tư tưởng của nhà giáo đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ năm học. Trường tiếp tục đổi mới công tác quản lý, tham mưu với chính quyền địa phương có kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu học tập của các em học sinh cụ thể : Trường bố trí đủ lớp học đảm bảo cho việc tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày.

Bên cạnh đó nhà trường luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương, đặc biệt là sự chung tay góp sức của các bậc phụ huynh nên công tác xây dựng và nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường luôn được đảm bảo.

2.Vể  khó khăn:

Trong  năm học 2016 – 2017 trường còn có một số khó khăn như: Cơ sở vật chất chưa thực sự  đáp ứng được nhu cầu dạy học của nhà trường cụ thể là thiếu các phòng chức năng như  phòng truyền thông Đội, phòng y tế, các phòng học chuyên, thiếu phòng thư viện, thiết bị,…

Xung quanh trường chưa có tường bao, hàng rào bao quanh nên việc bảo vệ cơ sở vật chất, thiết bị của nhà trường còn gặp nhiều khó khăn.

Tuy năm học 2016 – 2017 nhà trường còn có những khó khăn nhất định, nhưng với sự quyết tâm thực hiện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học. Tập thể sư phạm nhà trường không ngừng phát huy sức mạnh tổng hợp và đã thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất: Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý

– Trường luôn đẩy mạnh công tác tham mưu, phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học; Quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chỉ thị,  Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Quán triệt 100% CBGV,NV phải thực hiện việc nâng cao trách nhiệm của cá nhân, nói đi đôi với làm, gương mẫu trước tập thể và học sinh,…

– Nhà trường thực hiện biên chế đúng theo quy định và thực hiện xây dựng kế hoạch năm học theo đúng hướng dẫn của ngành, phù hợp với đặc điểm của đơn vị. Thực hiện báo cáo thống kê định kỳ kịp thời, đầy đủ và chính xác, tăng cường ứng dụng phần mềm tin học trong công tác thống kê,quản lý.

– Nhà trường xây dựng kế hoạch, tổ chức các hình thức tuyên truyền , học tập về giáo dục pháp luật  cho toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh. Lồng ghép nội dung giáo dục pháp luật trong các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

– Phối hợp với các ban ngành địa phương tổ chức tuyên truyền và kiểm tra công tác an ninh trường học, phòng chống các tệ nạn xã hội, công tác phòng cháy chữa cháy và công tác an toàn giao thông trong nhà trường.

– Chỉ đạo  cải tiến phương pháp giảng dạy nâng cao hiệu suất giờ lên lớp. Sử dụng tốt thiết bị dạy học, Tự làm đồ dùng dạy học phục vụ cho các giờ giảng đạt hiệu quả cao; Tham gia thực hiện nhân rộng những nội dung ưu việt của mô hình Trường học mới Việt Nam VNEN, dạy học theo Công nghệ giáo dục lớp 1; Đổi mới các thức đánh giá xếp loại học sinh theo thông tư 22/2016/TT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thứ hai: Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục

– Nhà trường triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua như: Cuộc vận động  “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với đặc thù của ngành, của đơn vị và gắn với từng chủ đề của năm 2016 và 2017; Nâng cao đạo đức nghề nghiệp của CB,GV, nhân viên thông qua cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

– Nhà trường làm tốt công tác phổ cập giáo dục Tiểu học tại địa phương cụ thể: Duy trì được sĩ số 100%, không có học sinh nghỉ học, bỏ học, 100% học sinh hoàn thành chương trình lớp học và hoàn thành chương trình Tiểu học…

– Tổ chức và tham gia tốt các cuộc thi, các sân chơi như: Tham gia cuộc thi giải Toán và tiếng Anh trên mạng Internet, tham gia sân chơi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi”, …

  1. Kết quả đạt được trong năm học:

Tuy trường còn khó khăn về cơ sở vật chất, thiếu thốn trang thiết bị phục vụ công tác quản lý và dạy học, nhưng với quyết tâm thi đua “ Dạy tốt – Học tốt” trong năm học 2016  – 2017 Trường đạt được những kết quả cụ thể như sau:

* Kết quả giáo dục và rèn luyện của các em học sinh:

– Các môn học và hoạt động giáo dục: Hoàn thành 211/211 em.

+ Hoàn thành  xuất sắc nhiệm vụ học tập và rèn luyện: 115/211 em

+ Hoàn thành  tốt nhiệm vụ học tập và rèn luyện: 52/211 em

+ Hoàn thành  tốt  NV học tập môn Toán; Tiếng Việt; Khoa học: 22/211 em

– Năng lực: Đạt 211/211 em.

– Phẩm chất: Đạt 211/211 em.

– Tổng số học sinh được khen thưởng: 189/211 em = 89,6%

– Tham gia thi giải Toán trên mạng:

+ Cấp trường: 24 em

+ Tham gia cấp huyện: 15 em và đạt giải: 07 em

+ Tham gia thi cấp tỉnh: 01 em

– Tham thi tiếng Anh trên mạng:

+ Cấp trường đạt: 22 em

+ Cấp huyện: tham gia 22 em và đạt giải 06 em

+ Cấp tỉnh: 06 em và đạt 01 em

– Tham gia sân chơi: “Trạng Nguyên nhỏ tuổi”

+ Cấp trường đạt: 29 em

+ Cấp huyện (Thi Hương) tham gia 09 em đạt 07 em

+ Cấp tỉnh ( Thi Hội) đạt: 05 em  (Giải Nhất 02 em, Nhì 01 em, Ba 02 em)

– Thi viết chữ đẹp học sinh cấp trường: Đạt 57 giải/ 72 học sinh tham gia ( Giải Nhất 05/72 em = 6,9%; Nhì 14/72 em = 19,4%; Ba 38/72 em = 52,7%)

– “Giao lưu học sinh giỏi” cấp trường: Đạt 62 giải/ 86 học sinh tham gia ( Giải Nhất 05/86 em = 5,8%; Nhì 21/86 em = 14%; Ba 36/86 em = 42%)

– Thi Chỉ huy Đội giỏi cấp huyện: Đạt loại giỏi

– Tham gia Hội thao phổ thông cấp huyện: 04 em, cấp tỉnh 01 em.

– Danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ:

+ Cấp trường: Đạt 193 em

+ Đề nghị cấp huyện: 73 em

+ Đề nghị cấp tỉnh: 12 em

* Kết quả thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc thi của giáo viên.

– Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường đạt loại giỏi: 16/16 đồng chí.

– Thi chữ viết đẹp cấp trường của GV: Đạt 15/15 đồng chí tham gia ( Trong đó: Giải Nhất 03/15 giải = 20%; Nhì 08/15 giải = 53%; Ba = 04/15 giải = 27%)

– Thi đồ dùng dạy học cấp huyện: 06 giải (01 giải A, 01 giải B, 04 giải C) và xếp giải Ba toàn đoàn.

– Thi đồ dùng cấp tỉnh: Đạt 01 giải A

– Xếp loại chuẩn nghề nghiệp đạt xuất sắc: 21/21 đồng chí

– Xếp loại viên chức đạt xuất sắc: 16/21 đồng chí; Tốt: 5/21 đồng chí.

– Kết quả thi đua cuối năm:

– Tổng số CBGV,NV: 21 đồng chí, trong đó:

+ Đề nghị tặng danh hiệu LĐTT: 13 đồng chí

+ Đề nghị tặng danh hiệu CSTĐ cơ sở: 7 đồng chí

+ Đề nghị tặng danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh: 01 đồng chí

– Tập thể đề nghị UBND tỉnh tặng danh hiệu và bằng khen: Tập thể LĐ xuất sắc.

Với những kết quả như nêu trên Trường tiểu học thị trấn Chợ Rã I đến nay đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 với kết quả này nhà trường sẽ tiếp tục ra sức hơn nữa phát huy những thành tựu đạt được, khắc phục khó khăn để phấn đấu trong năm học tiếp theo, năm học 2017 – 2018 Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Tác giả: Ma Văn Thiệp

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI LỄ BẾ GIẢNG

18622616_632347306963493_3884099904436060182_n 18622667_632346843630206_1080609223472514642_n 18622670_632350556963168_8157734813589446637_n 18664164_632346736963550_6451721578796186619_n 18664240_632347326963491_3854398340890562474_n 18664240_632349800296577_3432608561744168327_n 18664401_632349140296643_1375270111855802173_n 18664480_632350300296527_861767294887211715_n 18664560_632347043630186_8596028698097403647_n 18664598_632350340296523_1358133177465850214_n 18670789_632348340296723_1826265164841646242_n 18670810_632346443630246_5524502079521278814_n (1) 18670810_632346443630246_5524502079521278814_n 18670961_632348876963336_1704377789251653782_n 18671006_632346660296891_7812872801508652745_n (1) 18671006_632346660296891_7812872801508652745_n 18671056_632348950296662_205725667514041193_n (1) 18671056_632348950296662_205725667514041193_n 18671081_632349400296617_4320303969631231754_n 18671116_632349670296590_2131646235017310706_n 18671135_632349906963233_4421700574207283798_n 18671163_632347520296805_4232678733074690096_n 18671228_632349990296558_63043951574617163_n 18671304_632350640296493_7659695878626573560_n 18697991_632347886963435_2511960746289979665_n 18698052_632349023629988_1014845434646058108_n 18698078_632346613630229_8936656816428271854_n 18698388_632349063629984_4410556881291106908_n 18698406_632349236963300_2185478211768931769_n 18698450_632348120296745_8285113069265489734_n 18700184_632348820296675_8003232120800203775_n (1) 18700184_632348820296675_8003232120800203775_n 18700287_632350223629868_5250639161995928371_n 18739622_632348290296728_5816746705831582300_n 18739828_632347210296836_6172966364536635621_n 18739868_632349820296575_2584316401216662847_n 18740248_632347426963481_2303668382281081969_n 18740290_632350520296505_3078851431994165288_n 18740406_632346476963576_2156012151987652714_n 18740496_632346520296905_5903800600643526551_n (1) 18740496_632346520296905_5903800600643526551_n 18740541_632350613629829_5633255484408547281_n 18765764_632349566963267_513474826232921307_n 18765824_632349853629905_2908740225560011461_n 18766102_632349940296563_1954624610889248620_n 18767548_632349706963253_3260052436524509496_n 18767552_632349486963275_302328964981167718_n 18813375_632349873629903_5255420962841415804_n