Liên hệ

Trường tiểu học thị trấn Chợ Rã I

Địa chỉ: Tiểu khu 5, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn
Người phát ngôn: Ông: Ma Văn Thiệp  – Chức vụ: Hiệu trưởng
Điện thoại: 020913876491 – Email: c1thitran1.pgdbabe@backan.edu.vn